logo osp brenna

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej CentrumProjekt: Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu

Gmina Brenna wraz z Gminą Písečná realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písečná oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia dzięki wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji wspólnych działań, przede wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po obu stronach granicy. Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie pozwolą na integrację nie tylko samych strażaków, ale także mieszkańców obu Gmin, co w konsekwencji wpłynie na umocnienie kontaktów oraz zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-czeskim.
Grupa docelowa projektu:
1. po polskiej stronie członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Brenna: OSP Górki Wielkie, OSP Brenna Leśnica, OSP Brenna Centrum; natomiast po stronie czeskiej członkowie SDH Písečná.
2. dzieci i dorośli mieszkańcy gmin partnerskich.
3. osoby odwiedzające gminy/turyści.

-----------------------------------------------------------------------

Gmina Brenna zrealizovala spolu s obcí Písečná projekt „Brenna Písečná - partnerství v činnostech” spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Hlavním cílem projektu je prohlubování dosavadní spolupráce mezi obcemi Brenna a Písečná, navazování spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotkami DSH obou obcí. Cíle je možno dosáhnout díky výměně zkušeností v oblasti protipožární ochrany a realizaci společných aktivit, především cvičení a hasičských soutěží určených pro hasiče a obyvatele na obou stranách hranice. Společná cvičení a hasičské soutěže umožní integraci nejenom samotných hasičů, ale také obyvatel obou obcí. Ve výsledku dojde k ovlivnění umocňování kontaktů a zintenzívnění spolupráce mezi organizacemi česko-polského příhraničního území.
Cílová skupina projektu:
1. na polské straně hranice členové Sborů dobrovolných hasičů (OSP) působících na území obce Brenna: SDH Górki Wielkie, SDH Brenna Leśnica, SDH Brenna Centrum; na české straně se jedná o členy SDH Písečná.
2. děti a dospělí obyvatelé partnerských obcí.
3. návštěvníci obcí/turisté.

Kalendarium wydarzeń w projekcie / Kalendárim akcí v projektu:
Gmina Brenna:
- Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach / Výlet do Muzea Hasičů v obci Mysłowice – 28 wrzesień 2019r / 28 září 2019r.
- Transgraniczne ćwiczenia strażackie / Přeshraniční cvičení hasičů – 5 wrzesień 2020r. / 5 září 2020r.
- Transgraniczne zawody sprawności strażackiej „IRON MAN” / Přeshraniční soutěž hasičské všestrannosti IRON MAN – 3 październik 2020r. / 3 říjen 2020r.
- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2 przedszkolach / Besídky na téma aktivit DSH a protipožární ochrany ve 2 mateřských školách - luty 2020r. / únor 2020r.
Gmina Písečná
- Spotkanie partnerów / Setkání partnerů – 18 wrzesień 2019r. / 18 září 2019r.
- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu oraz szkole podstawowej / Besídky na téma aktivit DSH a protipožární ochrany mateřské škole a základní škole -
- Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin / Společná cvičení hasičů z obou obcí – 1 sierpnia 2020r. / 1 srpen 2020r.
- Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej / Mezinárodní soutěž hasičské všestrannosti – 24 październik 2020r. / 24 říjen 2020r. (odwołane / zrušeno). Działanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach i Polsce, niestety musi przybrać inną formę wydarzenia. Spotkanie przedstawicieli gmin oraz zaangażowanych jednostek straży pożarnej JSDH Písečná i OSP Brenna odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM i transmitowane będzie na żywo na kanale FB Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz partnerskich gmin. Zaprezentowany zostanie krótki film demonstracyjny z wykorzystaniem sprzętu straży pożarnej. W trakcie spotkania nastąpi także podsumowane dotychczasowych działań projektowych. / Aktivita bude mít s ohledem na epidemiologickou situaci v Čechách a v Polsku jinou formu. Setkání zástupců obcí a zapojených jednotek hasičských sborů JSDH Písečná a OSP Brenna se uskuteční prostřednictvím platformy ZOOM a zároveň bude probíhat streaming na FB kanálech Euroregionu Těšínské Slezsko a partnerských obcí. Bude prezentován krátký film s využitím hasičské techniky. V rámci setkání proběhne také zhodnocení dosavadních projektových aktivit.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zapisu ze spotkania / Srdečně vás zveme k nahrání záznamu ze schůzky:
https://www.facebook.com/

Projekt: Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu

Gmina Brenna wraz z Gminą Písečná realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminą Brenna a Gminą Písečná oraz nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy jednostkami OSP z obu Gmin. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia dzięki wymianie doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji wspólnych działań, przede wszystkim ćwiczeń i zawodów strażackich dla strażaków i mieszkańców po obu stronach granicy. Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie pozwolą na integrację nie tylko samych strażaków, ale także mieszkańców obu Gmin, co w konsekwencji wpłynie na umocnienie kontaktów oraz zwiększenie intensywności współpracy między instytucjami na pograniczu polsko-czeskim.
Grupa docelowa projektu:
1. po polskiej stronie członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Brenna: OSP Górki Wielkie, OSP Brenna Leśnica, OSP Brenna Centrum; natomiast po stronie czeskiej członkowie SDH Písečná.
2. dzieci i dorośli mieszkańcy gmin partnerskich.
3. osoby odwiedzające gminy/turyści.

-----------------------------------------------------------------------

Gmina Brenna zrealizovala spolu s obcí Písečná projekt „Brenna Písečná - partnerství v činnostech” spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko a ze státního rozpočtu v rámci fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Hlavním cílem projektu je prohlubování dosavadní spolupráce mezi obcemi Brenna a Písečná, navazování spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi jednotkami DSH obou obcí. Cíle je možno dosáhnout díky výměně zkušeností v oblasti protipožární ochrany a realizaci společných aktivit, především cvičení a hasičských soutěží určených pro hasiče a obyvatele na obou stranách hranice. Společná cvičení a hasičské soutěže umožní integraci nejenom samotných hasičů, ale také obyvatel obou obcí. Ve výsledku dojde k ovlivnění umocňování kontaktů a zintenzívnění spolupráce mezi organizacemi česko-polského příhraničního území.
Cílová skupina projektu:
1. na polské straně hranice členové Sborů dobrovolných hasičů (OSP) působících na území obce Brenna: SDH Górki Wielkie, SDH Brenna Leśnica, SDH Brenna Centrum; na české straně se jedná o členy SDH Písečná.
2. děti a dospělí obyvatelé partnerských obcí.
3. návštěvníci obcí/turisté.

Kalendarium wydarzeń w projekcie / Kalendárim akcí v projektu:
Gmina Brenna:
- Wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach / Výlet do Muzea Hasičů v obci Mysłowice – 28 wrzesień 2019r / 28 září 2019r.
- Transgraniczne ćwiczenia strażackie / Přeshraniční cvičení hasičů – 5 wrzesień 2020r. / 5 září 2020r.
- Transgraniczne zawody sprawności strażackiej „IRON MAN” / Přeshraniční soutěž hasičské všestrannosti IRON MAN – 3 październik 2020r. / 3 říjen 2020r.
- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2 przedszkolach / Besídky na téma aktivit DSH a protipožární ochrany ve 2 mateřských školách - luty 2020r. / únor 2020r.
Gmina Písečná
- Spotkanie partnerów / Setkání partnerů – 18 wrzesień 2019r. / 18 září 2019r.
- Pogadanki dotyczące tematyki działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przedszkolu oraz szkole podstawowej / Besídky na téma aktivit DSH a protipožární ochrany mateřské škole a základní škole -
- Wspólne ćwiczenia strażaków z obu gmin / Společná cvičení hasičů z obou obcí – 1 sierpnia 2020r. / 1 srpen 2020r.
- Transgraniczne zawody wszechstronności strażackiej / Mezinárodní soutěž hasičské všestrannosti – 24 październik 2020r. / 24 říjen 2020r. (odwołane / zrušeno). Działanie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach i Polsce, niestety musi przybrać inną formę wydarzenia. Spotkanie przedstawicieli gmin oraz zaangażowanych jednostek straży pożarnej JSDH Písečná i OSP Brenna odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM i transmitowane będzie na żywo na kanale FB Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz partnerskich gmin. Zaprezentowany zostanie krótki film demonstracyjny z wykorzystaniem sprzętu straży pożarnej. W trakcie spotkania nastąpi także podsumowane dotychczasowych działań projektowych. / Aktivita bude mít s ohledem na epidemiologickou situaci v Čechách a v Polsku jinou formu. Setkání zástupců obcí a zapojených jednotek hasičských sborů JSDH Písečná a OSP Brenna se uskuteční prostřednictvím platformy ZOOM a zároveň bude probíhat streaming na FB kanálech Euroregionu Těšínské Slezsko a partnerských obcí. Bude prezentován krátký film s využitím hasičské techniky. V rámci setkání proběhne také zhodnocení dosavadních projektových aktivit.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia zapisu ze spotkania / Srdečně vás zveme k nahrání záznamu ze schůzky:
https://www.facebook.com/