logo osp brenna

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum


Smiley face

Wykaz Członków OSP Brenna Centrum

LpDruhFunkcja
1. Ferfecki Józef Prezes Zarządu
2. Holeksa Józef Z-ca Prezesa
3. Heller Władysław Sekretarz
4. Greń Henryk Naczelnik
5. Greń Michał Z-ca Naczelnika
6. Greń Barbara Skarbnik
7 Greń Wojciech Gospodarz
8. Ferfecki Grzegorz Członek Zarządu
9. Płoskonka Paweł Członek Zarządu
10. Bonk Bronisław Przewod.Komisji Rewizyjnej
11. Iwaniec Józef Członek Komisji Rewizyjnej
12. Kłósko Eugeniusz Członek Komisji Rewizyjnej
13. Kolonko Tadeusz Kronikarz

Smiley face

Wykaz Członków OSP Brenna Centrum

LpDruhFunkcja
1. Ferfecki Józef Prezes Zarządu
2. Holeksa Józef Z-ca Prezesa
3. Heller Władysław Sekretarz
4. Greń Henryk Naczelnik
5. Greń Michał Z-ca Naczelnika
6. Greń Barbara Skarbnik
7 Greń Wojciech Gospodarz
8. Ferfecki Grzegorz Członek Zarządu
9. Płoskonka Paweł Członek Zarządu
10. Bonk Bronisław Przewod.Komisji Rewizyjnej
11. Iwaniec Józef Członek Komisji Rewizyjnej
12. Kłósko Eugeniusz Członek Komisji Rewizyjnej
13. Kolonko Tadeusz Kronikarz