logo osp brenna

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennej Centrum


Smiley face

Zamowienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ OSP Brenna pojazd ratowniczo gaśniczy
Załącznik 1 - Opis wyposażenia
Załącznik 2 - Wzór umowy
Załącznik 3 - Formularz oferty
Załącznik 4 - Oświadczenie wstępne
Załącznik 5 - Wykaz dostaw
Załącznik 6 - Oświadczenie fakultatywne przesłanki,wykluczenie
Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego


Pytania i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Otwarcie ofert


Otwarcie ofert

Oświadczenia


Oświadczenie - grupa kapitałowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze

Smiley face

Zamowienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ OSP Brenna pojazd ratowniczo gaśniczy
Załącznik 1 - Opis wyposażenia
Załącznik 2 - Wzór umowy
Załącznik 3 - Formularz oferty
Załącznik 4 - Oświadczenie wstępne
Załącznik 5 - Wykaz dostaw
Załącznik 6 - Oświadczenie fakultatywne przesłanki,wykluczenie
Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego


Pytania i odpowiedzi


Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Otwarcie ofert


Otwarcie ofert

Oświadczenia


Oświadczenie - grupa kapitałowa
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze